lente

Een overlijden heeft voor de familie vaak zware financiĆ«le gevolgen. Bovenop een plotse daling van de bestaansmiddelen, komen er soms zware kosten bij zoals de ziekenhuisfacturen, begrafeniskosten en successierechten. Het is dus verstandig om op zeker te spelen met het onderschrijven van een overlijdensverzekering.

De meest bekende overlijdensverzekering is ongetwijfeld de schuldsaldo verzekering, een variant op de tijdelijke overlijdensverzekering.  Bij een schuldsaldo verzekering is het overlijdenskapitaal niet vast gedurende de ganse looptijd van het contract, maar neemt het trapsgewijs af. Voor het indekken van een hypothecaire lening wordt dan ook veelal voor deze formule gekozen.  

Een ander type is de gewone overlijdensverzekering. Hierbij kan er vrij een kapitaal gekozen worden dat wordt uitgekeerd op het moment van overlijden.

Ten laatste is er nog verzekering voor service na overlijden. Veruit de bekendste maatschappij die dit verzekert is DELA. Hier wordt ook een kapitaal gekozen hetwelk op moment van overlijden wordt uitgekeerd aan de begunstigde van het contract (aangeduid door diegene die het contract afsluit), maar dit wordt gecombineerd met het bijstaan van de familie van de overledene en alle administratieve rompslomp terzake.