lente

De brandverzekering, of woningverzekering , beschermt u en uw woning tegen alle materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door elektriciteit, rook of roet, waterschade, glasschade, schade aan het gebouw na inbraak of vandalisme, ...

Het doel van deze verzekering bestaat er dus in de verzekerde toe te laten bij het zich voordoen van een gedekt schadegeval een vergoeding te bekomen die hem in staat stelt het gebouw te herstellen, terug op te bouwen of een ander gebouw aan te kopen.

Een wijd verspreid misverstand is dat een woningverzekering alleen belangrijk is voor een eigenaar van een woning. Als u verhuurder of huurder bent, hebt u er eveneens alle belang bij om een woningverzekering te hebben, bv. om uw eigen goederen te beschermen.

Offerte Aanvragen