lente

De verzekering Machinebreuk is een technische verzekering. Ze dekt de machines en, in het bijzonder voor de bouwsector, de bouwplaatstoestellen van de bouwonderneming die in een lijst opgenomen zijn, wanneer ze zich op de aangegeven plaatsen bevinden.

De dekking is verworven:

terwijl de machines in werking zijn of stilstaan;

tijdens het demonteren, verplaatsen en opnieuw monteren, noodzakelijk voor het onderhoud of de herstelling van de machines.


Ook tegen extra kosten zoals overuren, buitenlandse technici en versneld vervoer kunnen wij u bijkomend verzekeren.