lente

Als gevolg van een brand ziet u zich genoodzaakt om uw showroom drie weken te sluiten. Een storm vernielt het dak van uw opslagruimte, en een voorraad goederen wordt vernield. Uw computernetwerk wordt beschadigd door een blikseminslag…

Alle ongevallen, groot of klein, brengen de rendabiliteit van uw onderneming in gevaar


De meest voorkomende basiswaarborgen van een brandverzekering voor ondernemingen zijn:

  • brand en aanverwante gevaren;
  • ontploffing
  • botsen van landvoertuigen tegen de verzekerde goederen;
  • elektriciteitsschade;
  • natuurfenomenen zoals storm, hagel, sneeuw en ijsdruk;
  • waterschade;
  • glasbreuk.

Enkele bijkomende waarborgen zijn onder andere onrechtstreekse verliezen, diefstal van de verzekerde inhoud, vandalisme, reddingskosten, verhaal van derden en verhaal van huurders en gebruikers, BA Gebouw, ..

Bovendien zal een schadegeval in de meeste gevallen ook een impact hebben op :

- de winst die men met de onderneming had kunnen halen : Als uw onderneming volledig door brand vernield wordt, bestaat de mogelijkheid dat u niet meer kan produceren. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor uw winstcijfers. Bovendien moet u uw verplichtingen blijven nakomen en blijven algemene kosten doorlopen.

Bijna 60 % van de ondernemingen zonder bedrijfsschadeverzekering moeten dan ook de boeken neerleggen binnen de vijf jaar na een zware brand. Een onderneming moet immers verder het hoofd bieden aan een reeks vaste lasten terwijl de verkoopactiviteiten gevoelig dalen of nihil zijn. Een bedrijfsschadeverzekering is dan ook ten zeerste aan te raden!

Een bedrijfsschadeverzekering dekt winstverlies en vaste kosten, en eventueel ook bijkomende en variabele kosten. In het contract wordt een bepaalde vergoedingsperiode vastgelegd waarin het bedrijf de tijd heeft om de schade te herstellen en zich terug in dezelfde situatie te bevinden als voor het schadegeval. De bedrijfsschadeverzekering kan beschouwd worden als het gewaarborgd inkomen van het bedrijf. Het waarborgt met andere woorden het uitbatingresultaat van het bedrijf.

Een brand is één van de grootste risico's die het voortbestaan van de onderneming in het gedrang kan brengen. De gedane investeringen in de gebouwen, materialen, koopwaar, enz. lopen meestal hoog op. Het is daarom dan ook van het grootste belang hiervoor een op maat gemaakte brandverzekering af te sluiten die u in staat stelt uw bedrijfsgebouwen en de inhoud te beschermen tegen de financiële gevolgen van allerlei factoren waarop wij geen vat hebben zoals brand, instorting, storm, kortsluiting, ...

-Verzekering Computers / Alle risico elektronica

Deze  verzekering vergoedt de schade aan uw elektrische en elektronische apparatuur (informaticamateriaal, medische apparatuur, …).

Welk soort materiaal is gedekt?

Computers en andere elektrische en elektronische toestellen, uitsluitend voor professioneel gebruik.

De verzekerde voorwerpen zijn gedekt tegen elk verlies en elke niet te voorziene en plotselinge schade. Deze schade kan te wijten zijn aan om het even welke externe oorzaak.