lente

Door de uitoefening van uw activiteit kunt u uw klanten of partners, of zelfs derden, schade toebrengen. Als u aansprakelijk wordt gesteld dan loopt u het risico de factuur van de schade te moeten betalen en komt ook de toekomst van uw bedrijf in het gedrang. Daarom is het dan ook noodzakelijk een verzekering BA Uitbating af te sluiten.

 

Een bezoeker struikelt over het tapijt van uw showroom en breekt zijn been. Bij de reparatie van een voertuig in uw garage, wordt een onderdeel slecht gemonteerd door één van uw medewerkers. Uw klant haalt zijn voertuig op, maar heeft een ongeval als gevolg van de gebrekkige montage. Er breekt een brand uit in uw hotel of restaurant, en er vallen gewonden…

Wij bieden u waarbogen aan die aangepast zijn aan de risico’s van uw beroepsactiviteit of die van uw sector, dit aan zeer voordelige tarieven.

 

Het doel van de BA Uitbating is dan ook de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming te dekken voor schade aan derden toegebracht tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming. Zowel de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade zullen gedekt zijn.

 

Wat dekt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Ondernemingen?
Uw burgerlijke aansprakelijkheid, als bedrijfsleider of zelfstandige, maar ook die van uw vennoten, uw personeelsleden en alle personen die deel uitmaken van uw onderneming

 

Een waardevolle tip:

In sommige gevallen zullen u de kosten en erelonen van advocaten en experts, alsook  de onderzoeks-, expertise- en gerechtskosten ten laste gelegd worden. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om als aanvulling bij de verzekering B.A. Ondernemingen, een waarborg Rechtsbijstand te voorzien.

Uw eigen burgerlijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht door uw onderaannemers is niet opgenomen in de basisdekking van de B.A. Ondernemingen. Het is mogelijk de basiswaarborg in die zin uit te breiden.

Ook is er de dekking objectieve aansprakelijkheid bij Brand en ontploffing ( publieke ruimten)

 

Wat dekt de Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing (publieke ruimten)?
De objectieve aansprakelijkheid van de uitbater van een openbare ruimte, als natuurlijke of als rechtspersoon. Deze is immers automatisch aansprakelijk bij brand of ontploffing, zelfs zonder dat het slachtoffer moet aantonen dat er een fout is begaan, of dat een installatie gebrekkig was.

Wat is het kader?
De uitbating van een ruimte of de organisatie van een activiteit in een ruimte die openstaat voor het publiek (restaurant, bioscoop, kerk, sportzaal, onderwijsinstelling, showroom, …).